Oferta dla oświaty

Realizujemy pełen zakres zajęć terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz prowadzimy warsztaty dla pracowników oświaty.