• cennik

Cennik

Terapia wg Tomatisa

Diagnoza z opisem

250 zł

I etap – 30 godzin zajęć w sali terapeutycznej

Diagnoza kontrolna

Diagnoza przed II etapem

II etap – 15 godzin zajęć w sali terapeutycznej

Diagnoza końcowa

3500 zł

III etap i każdy kolejny

1350 zł

Indywidualna stymulacja słuchu dr K. Johansena IAS

Diagnoza z opisem

250 zł

Diagnoza bez opisu

200 zł

Koszt zakupu płyty

200-250 zł

Diagnoza kontrolna

120 zł

Aktywny trening słuchowy Neuroflow

Diagnoza

250 zł

Terapia w poradni (50min)

100 zł

Psycholog

Porada psychologiczna (50min)

170 zł

Zajęcia z psychologiem

150 zł

Pisemna opinia psychologiczna

300 zł

Diagnoza psychologiczna

400 zł

TUS

Zajęcia grupowe (60min)

115 zł

Pedagog

Konsultacja pedagogiczna (60min)

170 zł

Terapia pedagogiczna (60min)

140 zł

Diagnoza pedagogiczna (2x 60min)

400 zł

Terapia ręki

Zajęcia (60min)

115 zł

SI

Diagnoza SI (2-3 spotkania + opis)

600 zł

Terapia SI (45 min)

140 zł

Fizjoterapia

Konsultacja fizjoterapeutyczna

170 zł

Fizjoterapia (50 min)

140 zł

Logopeda

Konsultacja logopedyczna / neurologopedyczna (60 min)

180 zł

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna (60 min)

140 zł

Diagnoza logopedyczna (2 spotkania po 60 min)

360 zł

Pozostałe

Dogoterapia (30 min)

140 zł

Hipoterapia (30 min)

100 zł

Diagnoza - ocena gotowości szkolnej (2 spotkania po 60 min)

400 zł

Diagnoza dysleksji / dyskalkulii / dysortografii

(spotkanie ucznia z psychologiem i pedagogiem

oraz rodzica ze specjalistami)

650 zł

Opinia dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko poniżej 16 roku pracy lub innych zajęć zarobkowych

200 zł