Terapie dla dzieci i młodzieży

Kompleksowa terapia indywidualna, m. in. fizjoterapeutyczna, pedagogiczna, psychologiczna, terapia zajęciowa, integracja sensoryczna (IS), trening umiejętności społecznych (TUS), oraz terapia słuchowa.