Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta ręki.

Natalia Młynarczyk

Pedagożka specjalna, surdopedagożka, terapeutka ręki. Absolwentka studiów licencjackich na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika specjalna ze specjalizacją - surdopedagogika.

Obecnie kończy studia magisterskie na kierunku Terapia Pedagogiczna z Socjoterapią. Pracuje jako pedagożka specjalna w przedszkolu i szkole. Praca z dziećmi daje jej satysfakcję i spełnienie. Podczas zajęć wspiera dziecko, aby radziło sobie z pokonywaniem różnorodnych trudności, które wpływają na jego rozwój i funkcjonowanie społeczne.

Jej mottem pracy z dzieckiem są słowa „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę” - Benjamin Franklin. Ukończyła kurs Terapii Ręki I i II stopnia, szkolenie z Metody Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss, Trening Umiejętności Społecznych, MAKATON oraz szkolenie - Karty Oceny Zachowania i Emocji.