Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, socjolog.

Milena Matera

Milena Matera - terapeutka PPP Vivo

Terapeutka od zadań specjalnych, pasjonatka zindywidualizowanego podejścia do potrzeb i możliwości podopiecznych. W gabinecie terapeutycznym najczęściej można spotkać ją na dywanie zaangażowaną w zabawę z dzieckiem. Szuka innowacyjnych rozwiązań, podąża za zainteresowaniami dziecka i stara się przekuć zabawę w terapię.

Pracuje z dziećmi z różnorodnymi wyzwaniami rozwojowymi takimi jak autyzm, niepełnosprawność intelektualna, zespoły genetyczne, jak również z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Zajmuje się wprowadzaniem u dzieci komunikacji wspomagającej i terapią ręki. Przeprowadza diagnozy specyficznych trudności w nauce występujących u dzieci i młodzieży.

Jest Absolwentką:

  • Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – studia podyplomowe, Pedagogika Specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem;
  • Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku – studia podyplomowe, Diagnoza i terapia pedagogiczna;
  • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Socjologia.

Swoją wiedzę zdobywała na licznych kursach i szkoleniach:

2019 - Trening jedzenia: praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z karmieniem, Fundacja Krok po kroku;

2018 – Logorytmika – ruch, słuch, słowo, ProCentrum;

2018 – Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, Szkoła Terapii Karmienia „Od pestki do języka”;

2018 – Praktyczne zastosowanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Puzzle – Dopasowane Szkolenia;

2018 – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC), Przystań Szkraba;

2017 - Formy aktywności muzycznej w edukacji przedszkolnej w świetle Podstawy Programowej, Nutki Ludki;

2017 - Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zaburzeniami koncentracji uwagi;

2017 – Instruktor Masażu Shantala, Polska Szkoła Masażu Shantala;

2017 – Arteterapia;

2016 – Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, ProCentrum;

2016 – MAKATON I st;

2016 –Trening Umiejętności Społecznych zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z diagnozą Zespołu Aspergera, Pomoc Autyzm;

2015 – Wstęp do Sensoplastyki, Inkubator Inspiracji.

Doświadczenie zdobywała pracując w:

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Vitautia;

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Vitautia;

Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonce.