Psycholog, logopeda kliniczny i fonoaudiolog, Provider Neuroflow ®, praktyk Metody Tomatisa®, Dyrektor Poradni VIVO.

Katarzyna Miętus

zdjęcie terapeuty, kobieta

Psycholożka, logopedka kliniczna i fonoaudiolożka, Provider Neuroflow ®, praktyk Metody Tomatisa®.

Lata studiów poświęciła na pracę kliniczną współpracując z pacjentami z problemami neurologicznymi i laryngologicznymi. Swoje doświadczenie z dziećmi zdobywała pracując w placówkach medycznych oraz edukacyjnych. Stale rozwija i doskonali swój warsztat pracy otwierając się na nowe metody. Brała udział m.in. w szkoleniach z Metody Krakowskiej, AAC (wspomagających i alternatywnych metod komunikacji), logorytmiki oraz komunikacji osób z autyzmem, mutyzmem i afazją.

Obecnie współpracuje z Poradnią VIVO jako dyrektorka i terapeutka. Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, oraz niepełnosprawnością sprzężoną; przeprowadza diagnozy i terapie, również u kilkumiesięcznych dzieci. Zajmuje się trudnościami dotyczącymi m.in.: braku komunikacji werbalnej, nieprawidłowej artykulacji, problemami przetwarzania słuchowego, a także nieprawidłowego napięcia mięśniowego w obrębie twarzy i narządów artykulacyjnych, dysfagią i nadwrażliwością sfery oralnej oraz całego ciała. Chętnie współpracuje z rodzicami umożliwiając obserwację swoich zajęć, poprzez które udziela wskazówek dotyczących pracy w domu. Specjalizuje się zarówno w terapii dla dorosłych, dla dzieci i rodzin, jak i terapią par.