Pedagog, dogoterapeuta, terapeuta dziecięcy.

Beata Stejgwiłło-Laudańska

Beata Stejgwiłło-Laudańska - terapeutka PPP Vivo

Z wykształcenia pedagożka (Uniwersytet Warszawski), a z zamiłowania certyfikowana dogoterapeutka.

Od blisko 10 lat z wielkim zaangażowaniem prowadzi zajęcia z dogoterapii dla dzieci potrzebujących wsparcia terapeutycznego, głównie dzieci ze spektrum autyzmu.

Ukończyła m.in. szkolenie: „Diagnoza i terapia autyzmu i zespołu Aspergera” organizowane przez Ośrodek Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS, specjalistyczne szkolenie przygotowujące do pracy na stanowisku asystenta osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych - uprawniające do tworzenia programów i prowadzenia zajęć TUS (trzystopniowe).

Na stałe współpracuje z Niepublicznym Przedszkolem Terapeutycznym DOBRY START oraz Centrum Terapii Autyzmu Sotis, a przez ostatnie 3 lata także z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. W zajęciach z dogoterapii Beacie towarzyszy DROPS (Labrador Retriever).

DROPS uwielbia wykonywać polecenia. Podczas zajęć jest skupiony, ale też bardzo chętny do zabawy. Motywuje dzieci do wykonywania poleceń, wspólnych działań. Drops z sukcesem przeszedł testy predyspozycji i ma zdany egzamin na psa dogoterapeutycznego w marcu 2017 roku.