Pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny, terapeuta EEG Biofeedback.

Barbara Kobiela

zdjęcie terapeutki, kobieta

Pedagożka specjalna, terapeutka ręki, terapeutka pedagogiczna, terapeutka EEG Biofeedback. Ukończyła studia magisterskie na kierunku resocjalizacja oraz studia drugiego stopnia na kierunku edukacja integracyjna i włączająca.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie - oligofrenopedagogika oraz Diagnoza i terapia pedagogiczna.

Doskonaliła swój warsztat pracy biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach m.in z zakresu autyzmu, komunikacji, treningu jedzenia, AAC, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, TUS, terapii ręki. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w m.in w szkole specjalnej, przedszkolu terapeutycznym, poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Prowadziła zajęcia indywidualne z terapii pedagogicznej, grupowe z terapii ręki, Treningi Umiejętności Społecznych, treningi jedzenia, warsztaty dla rodziców dotyczące radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

W pracy ważne jest dla niej kreatywność, pasja i entuzjazm, ceni sobie indywidualne podejście do dzieci. W wolnym czasie lubi słuchać muzyki oraz fotografować.