• rozwoj analizy i syntezy wzrokowej dzieci w wieku przedszkolnym
22 czerwca 2022

Rozwój analizy i syntezy wzrokowej dzieci w wieku przedszkolnym

Zdjęcie przedstawia diagnozę okulistyczną u dziecka, badanie wzroku

Analizator wzroku dostarcza wielu ważnych i różnorodnych informacji. Rozwój zdolności rozpoznawania jasności, koloru i kształtu oraz rozróżniania elementów tła jest procesem stopniowym.

Rozwijanie umiejętności wzrokowo-analitycznych u dzieci w wieku przedszkolnym ma na celu przede wszystkim naukę czytania. W sytuacjach zaburzeń funkcji poznawczych, wczesna nauka rozpoznawania samogłosek, sylab i wyrazów jest jednym z najskuteczniejszych sposobów wspierania rozwoju dziecka.

Czterolatki rozumieją instrukcje słowne poparte gestami i demonstracjami. W pracy z dziećmi ważne jest, aby pracować z nimi tak, aby mogły uważnie patrzeć. Jest to ważne dla uczenia się, rozwijania swobodnej uwagi, rozumienia i działania przez analogię. Nauczanie poprzez obserwację jest ważne dla dzieci, które do rozwiązywania zadań stosują metody refleksyjne, powinny one najpierw obserwować zachowanie dorosłych.

Obrazki tematyczne przedstawiają ludzi, zwierzęta lub przedmioty i opierają się na codziennych doświadczeniach dzieci, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania oraz sposób samodzielnego poruszania się w przestrzeni.

Obrazki atematyczne obejmują kształty geometryczne, wielkie litery przedstawiające samogłoski, sylaby i wzory figuratywne. Umiejętność postrzegania obrazów tematycznych góruje nad analizą i syntezą obrazów atematycznych.

Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej u małych dzieci

Poniżej, przedstawiamy ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej dla czterolatków:

 • Identyfikowanie obrazków tematycznych.
 • Identyfikowanie obrazków atematycznych.
 • Wśród sześciu obrazków tematycznych, zdaniem dziecka jest wyszukiwanie jednego różniącego się szczegółem.
 • Wśród sześciu obrazków atematycznych, zadaniem dziecka jest wyszukiwanie jednego różniącego się szczegółem.
 • Wśród sześciu obrazków tematycznych, wyszukiwanie jednego wzorcowego umieszczonego z boku.
 • Wśród sześciu obrazków atematycznych, wyszukiwanie jednego wzorcowego umieszczonego z boku.
 • Dobieranie brakujących elementów tematycznych w dużych ilustracjach.
 • Rozdzielanie klocków według jednej cechy.
 • Dobieranie podpisów do ilustracji.
 • Układanie historyjek obrazkowych.
 • Naśladowanie sekwencji czynności i sekwencji zdarzeń.
 • Naśladowanie ułożenia wzorów tematycznych i wzorów atematycznych.
 • Obracanie w umyśle wzorów tematycznych i wzorów atematycznych.
 • Szeregowanie według długości, wielkości.
 • Kontynuowanie sekwencji tematycznej i sekwencji atematycznej.
 • Odgadywanie symboli.
 • Rozpoznawanie sylab otwartych w paradygmatach.
 • Odczytywanie sylab otwartych.

Ćwiczenia prezentowane powyżej są kluczowym etapem, który przygotowuje do nauki czytania. Ćwiczenia identyfikacji i porównywania obrazków są ważnym ćwiczeniem dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Rola ćwiczeń myślenia u dzieci

Poziom analizy i syntezy wzrokowej dziecka decyduje o tym, jak szybko nauczy się ono czytać i pisać. Do działań stymulujących funkcje wzrokowe należą ćwiczenia myślenia. Rozumowanie przyczynowo skutkowe, rozumowanie przez analogię i kategoryzację zależą od poziomu analizy i syntezy wzrokowej.

 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej dla dzieci w wieku 5 i 6 lat:
 • Uzupełnianie zbiorów tematycznych.
 • Uzupełnianie zbiorów atematycznych.
 • Budowanie kategorii tematycznych względem jednego elementu.
 • Budowanie kategorii atematycznych względem jednego elementu.
 • Dobieranie par tematycznych i par atematycznych.
 • Wykluczanie elementów ze zbioru tematycznego i atematycznego względem kategorii.
 • Uzupełnianie elementów w szeregu tematycznym i atematycznym.
 • Uzupełnianie sekwencji tematycznej i sekwencji atematycznej.
 • Kontynuowanie sekwencji tematycznej i atematycznej.
 • Przyporządkowywanie obrazkom ustalonych symboli.
 • Układanie historyjek (względem czasu i rozumienia przyczyn i skutków).
 • Odczytywanie sylab.